آلاچیق پیش ساخته

آلاچیق پیش ساخته

 

 

 

آلاچيق پیش ساخته از جنس جی آر سی

شامل بدنه ستون ، سرستون ، پاستون ، گل های تزئینی و کنسول سفارشی

آلاچیق پیش ساخته- ابزار پیش ساخته

آلاچيق پیش ساخته از جنس جی آر سی

شامل بدنه ستون ، سرستون ، پاستون ، کلاهک گنبد

آلاچیق پیش ساخته- ابزار پیش ساخته