چدنی خور یا کربل

نمای پیش ساخته – چدنی خور یا کربل

 

نمونه کار