چدنی خور ( کربل )

 

 

ابزار پیش ساخته چدنی خور یا کربل

 


جهت آشنایی بیشتر با انواع مختلف این ابزارها و کاربرد آن ها در طراحی و نصب انواع نماهای داخلی و خارجی ساختمان حتما از مقالات زیر بازدید نمایید :