پنجره ای قابدار ، قوس دار و بلند یکی از ابزار بکار رفته جهت اجرای نمای رومی در ساختمان ها می باشد . طرح های قاب پنجره با توجه به ابعاد مورد نیاز کارفرمایان محترم قابل تولید میباشد.

نمای پیش ساخته قاب پنجره

قاب پنجره یکی از ابزارهای پیش ساخته در نمای ساختمان می باشد که برای زیبایی بخشیدن به نمای پنجره ها و درب ها از آن در استفاده می شود .


مطالب مفید :