پنجره ای قابدار ، قوس دار و بلند یکی از ابزار بکار رفته جهت اجرای نمای رومی در ساختمان ها می باشد . طرح های قاب پنجره با توجه به ابعاد مورد نیاز کارفرمایان محترم قابل تولید میباشد.

نمای پیش ساخته قاب پنجره