پوسته ی نمای مدرن


امروزه استفاده از سبک های نمای رومی ، هم در دکوراسیون های به سبک کلاسیک و هم نماهای مدرن بسیار کاربرد دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و مشاهده ی نمونه کارها می توانید مطالب نمای رومی به روزترین نما برای ساختمان های مدرن را مطالعه نمایید .

5043,5044,5045,5047,5048,5046
3
full

5011,5012,5013
3
full

20
default
default

امروزه استفاده از سبک های نمای رومی ، هم در دکوراسیون های به سبک کلاسیک و هم نماهای مدرن بسیار کاربرد دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و مشاهده ی نمونه کارها می توانید مطالب نمای رومی به روزترین نما برای ساختمان های مدرن را مطالعه نمایید .

justify
no-repeat;left top;;
auto