عاملین فروش

عامل فروش
نام شرکت
تلفن همراه
تلفن ثابت
آدرس
خانم کبری پری زاده شرکت ساکار سازه زاگرس ۰۹۱۸۹۸۹۶۰۱۰ ۰۸۴-۳۴۲۲۴۴۲۹ ایلام-سرابله-میدان معلم-خیابان یادمان شهدا
خانم مهندس مائده مومن زاده
گروه طراحي معماري آمود ۰۹۱۳۵۴۵۸۵۶۶ ۰۳۱-۳۲۷۳۷۱۴۵ اصفهان خيابان هشت بهشت غربي حدفاصل ملك و گلزار ساختمان فرهنگ طبقه همكف واحد٣