تولید قطعات نمای GRC پیش ساخته

نمای پیش ساخته GRC (مخصوص نمای ساختمان_از جنس بتن مصلح شده به الیاف شیشه)
 
 
grc2
grc1
grc3
grc5
grc4
 
grc6
grc7