بدنه ستون خارجی

نمای پیش ساخته – بدنه ستون خارجی

 

نمونه کار