ابزار پیش ساخته لایت باکس

ابزار پیش ساخته لایت باکس برای ایجاد باکس نور مخفی بدون نیاز داشتن به اجرای کناف استفاده می شود.